LEASING NEHNUTEĽNOSTÍ

Možnosťou riešenia vašej platobnej neschopnosti a hroziacej dražby nehnuteľnosti je aj spätný leasing vašej nehnuteľnosti.  Dotknutú nehnuteľnosť od vás naša spoločnosť odkúpi do svojho vlastníctva a následne vám ju na dohodnutý čas prenajme formou finančného prenájmu.

Po uplynutí dohodnutej doby a zaplatení  zostatkovej ceny hodnoty nehnuteľnosti, prípadne  odmeny pre spoločnosť, budete na základe zmluvy o budúcej zmluve oprávnený nadobudnúť predmetnú nehnuteľnosť späť do svojho výlučného vlastníctva.

Problémom pre našu spoločnosť nie sú ani zaťažené nehnuteľnosti, keďže  spoločnosť dokáže za vás vyplatiť vaše dlhy a po uplynutí dohodnutej doby vám umožní jej spätné odkúpenie bez zaťaženia, čo na druhej strane umožní vám si v prípade potreby vybaviť na danú nehnuteľnosť nový hypotekárny úver. Takýto spôsob financovania je určený tak pre fyzické osoby, právnické osoby, a tiež pre podnikateľské subjekty.

KONTAKTUJE NÁS

Máte záujem o naše služby alebo nevypovedané otázky? Neváhajte a napíšte nám.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre DS SERVICE s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.