ANALÝZA, VÝKÚP A VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Bonitu vašich pohľadávok spoločnosť overí cez zhromaždenie rôznych informácii z verejne prístupných registrov o dôveryhodnosti dlžníka, pričom ocení jeho celkovú zadlženosť, všeobecnú majetnosť a aktuálnu likviditu jeho dlhov.

Na základe predloženej analýzy vám naša spoločnosť predloží individuálny návrh na vymoženie vašich pohľadávok alebo zlepšenie vášho finančného postavenia a v prípade ďalšej spolupráce vám zabezpečí aj realizáciu navrhnutých krokov. Pri realizácii  právnej analýzy a súdneho, či exekučného spôsobu vymáhania pohľadávok spoločnosť spolupracuje s partnerskými advokátskymi kanceláriami.

V prípade, že nechcete čakať na reálne vymoženie vašich peňazí, spoločnosť vám ponúka aj možnosť postúpenia vašej pohľadávky na  našu spoločnosť za primeranú cenu, ktorá si danú pohľadávku bude následne vymáhať už vo vlastnom mene a na vlastné riziko.

Nenechávajte vaše peniaze zadarmo v rukách nespoľahlivých dlžníkov.

KONTAKTUJE NÁS

Máte záujem o naše služby alebo nevypovedané otázky? Neváhajte a napíšte nám.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre DS SERVICE s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.