Vymáhanie pohľadávok

Máte dlžníkov, ktorí Vám dlhujú financie a nemôžete ďalej čakať na ich vyplatenie? Zamlčuje sa dlžník pred Vami, nekomunikuje, nedvíha telefóny a neviete čo je s ním? Máte viac klientov, ktorí majú voči Vám pohľadávky? Získajte svoje financie bez veľkých problémov. Naša finančná spoločnosť DS service, s.r.o. Vám ponúka službu vymáhanie pohľadávok.

O čo vlastne ide? Ide o vymáhanie pohľadávky od Vašich dlžníkov a to na území celej Slovenskej republiky. Zaoberáme sa tiež vymáhaním pohľadávok v zahraničí. Vymáhame pohľadávky od súkromných osôb, živnostníkov, obchodných spoločností aj štátnych inštitúcií. Vymáhať sa dajú len pohľadávky, ktoré nie sú premlčané. To či je Vaša pohľadávka premlčaná, si overíme hneď na začiatku. Premlčacia lehota pohľadávky môže byť 2-ročná, 3-ročná, 4-ročná alebo 10-ročná. Všetky pohľadávky vymáhame individuálne a vymáhanie prebieha niekoľko týždňov. Všetky kroky pri realizácii vymáhania pohľadávok sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Všetky údaje, s ktorými pracujeme, sú dôverné informácie, preto s nimi aj tak zaobchádzame.

Vždy sa snažíme o vymoženie maximálnej možnej čiastky Vašej pohľadávky mimosúdnou cestou bez začatia súdneho konania, no nesľubujeme žiadne zázraky a nie sme schopní vymôcť nedobytné pohľadávky. Vykupujeme zabezpečené pohľadávky až do 100% hodnoty. Ak je Váš dlžník chronický neplatič a má iba dlhy plus nemá žiaden majetok alebo príjem, pohľadávka môže zostať nevymožiteľná a preto je potrebné zvážiť, či pristúpite k vymáhaniu pohľadávky. My zistíme a overíme situáciu Vášho dlžníka a pomôžeme sa Vám správne rozhodnúť.

Vymáhanie pohľadávok vnímame ako proces a poradenstvo, ktoré sa môžu meniť a prispôsobovať potrebám každého klienta. Preto kladieme dôraz na komunikáciu, ktorá zohráva v tomto smere dôležitú úlohu a bez nej sa dá iba ťažko zistiť reálny stav prípadu. Prvoradý a hlavný cieľ z našej strany je uspokojiť všetky zúčastnené strany, aby zakončenie našej snahy bolo vyrovnanie všetkých záväzkov klientov v čo najvyššej možnej miere.

Vymáhanie pohľadávok realizujeme mimosúdnou cestou, ktorá spočíva v telefonickom, elektronickom alebo listovom kontakte s dlžníkom. Takto dohodneme všetky možnosti a splátkový kalendár dlžníka. Ak sa s dlžníkom nedohodneme na mimosúdnom vyrovnaní, nemusíte sa báť súdnych pojednávaní. Účasť na súde nie je nutná, zastupovať Vás budú naši skúsení advokáti. Náklady, ktoré súvisia so súdnym konaním znáša dlžník resp. ten, kto bude viazaný k úhrade dlhu.

Vysoká miera úspešnosti vymáhania pohľadávky je najmä u nižších súm. Vymáhateľnosť klesá s výškou dlžnej sumy. Pri súdnom vymáhaní pohľadávky je dĺžka konania závislá na rýchlosti súdu, advokáta a aktivity exekútora.

Pri zverovaní svojej pohľadávky si vyberajte odborníkov. Zveriť ju neodborníkový je veľké riziko. Preto je naša finančná spoločnosť DS service, s.r.o. tým najlepším riešením pre Vás.

Doklady, ktoré potrebujete:

 • zmluva (o pôžičke, úvere, kúpna zmluva, zmluva o dielo a iné zmluvy)
 • faktúra (vymáhanie faktúr)
 • dodací list (listy) alebo doklad o prevzatí tovaru
 • objednávka (-y)
 • korešpondencia medzi dlžníkom a veriteľom (listová alebo mailová)
 • zmenka (vymáhanie zmenky)
 • iné doklady súvisiace s pohľadávkou.

Čo všetko pre Vás poskytujeme:

 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • súdne vymáhanie pohľadávok
 • po exekučné vymáhanie pohľadávok
 • vymáhanie pohľadávok prostredníctvom rozhodcovského súdu
 • právny servis spojený s pohľadávkami

Kontakt