Výhody leasingu nehnuteľností

Leasing nehnuteľností ponúka mnoho výhod, z ktorých ťažia nie len podnikatelia a veľké firmy, ale aj verejný sektor.

Hlavnými výhodami patriacimi leasingu nehnuteľností sú:

Aj pri nedostatku vlastného kapitálu, dostupnosť leasingu.
Reakčná pružnosť viažúca sa na platobnú schopnosť leasingového nájomcu (klienta).
Dobrý priaznivý vplyv na cash flow a likvidity.
Pri leasingu nehnuteľností prichádza k zjednodušeniu účtovníctva leasingového nájomcu.
Leasing nehnuteľností ponúka umožnenie súbehu nákladov a výnosov.
Zníženie nákladov pre výpočet dane z príjmov na základe možností zaradenia leasingových splátok do nákladov.

Z výhod leasingu nehnuteľností vyplývajú nasledujúce skutočnosti:

Užívanie nehnuteľností po celú dobu leasingu tak, ako keby ste ju vlastnili.
Leasing nehnuteľností Vám poskytne presnú kalkulačnú základňu a umožní Vám dlhodobé plánovanie.
Financovať investíciu môžete z následnej produkcie na princípe Pay-As-You-Earn.
Ak objekt úplne nevyužívate alebo ho využívate len v obmedzenom čase, môžete ho prenajať.

DS service, s.r.o. Vám zaručuje silné a bezpečné partnerstvo.

Sme špecialistami na dlhodobé financovanie nehnuteľností a preto ponúkame svojim klientom formu finančného leasingu.

Finančný leasing umožňuje leasingovému nájomcovi, byť po uplynutí finančného leasingu opäť vlastníkom nehnuteľnosti.
Preto môžeme jednoducho prirovnať finančný leasing k dlhodobému úveru.

Kontakt