Správa finančných prostriedkov

Spoločnosť DS service, s.r.o. umožňuje individuálnu správu finančných prostriedkov v rôznych objemoch. Ponúkame Vám systematickú a komplexnú správu Vašich finančných prostriedkov, prostredníctvom investícií do nehnuteľnosti a neustálym rozširovaním portfólia našich firiem.

Finančné riešenia sú pripravované na základe dôkladného poznania Vašich potrieb, preferencií, očakávaní a odvíjajú sa od Vašej jedinečnosti. Cieľom našej individuálnej správy aktív je efektívne zhodnotenie a dlhodobé zveľaďovanie majetku.

Tvorba individuálnych portfólií je nepretržitý vývojový proces. Vyhľadávame vhodné investičné príležitosti a tak zaručíme Vašim prostriedkom neustály rast.

Komunikácia s Vami slúži na to, aby sme spolu vytvorili vzťah založený hlavne na dôvere a otvorenosti. Bezpečnosť Vášho majetku je pre nás prvoradá a hlavnou úlohou je rešpektovať a uprednostňovať Vaše záujmy.

Kontakt