Spätný leasing nehnuteľností
„Leasing pre fyzické osoby“

Spätný leasing nehnuteľností je núdzovým riešením človeka v ťažkej životnej situácii. Je riešením pre majiteľov nehnuteľností, ktorí potrebujú získať väčšiu finančnú hotovosť, nemajú možnosť požičať si peniaze od banky a podmienky subjektov ponúkajúcich úvery na nebankovom trhu sú pre nich príliš nevýhodné.

Princíp spätného leasingu nehnuteľností

Na rozdiel od klasického leasingu, kde ide o získanie nejakej hnuteľnej veci napr. automobilu, ide u spätného leasingu nehnuteľnosti o získanie hotových finančných prostriedkov. Základným predpokladom na strane klienta je vlastníctvo bytu alebo rodinného domu. Súčasne je medzi Vami a našou spoločnosťou uzavretá zmluva o budúcej zmluve o spätnom odkúpení nehnuteľnosti do Vášho vlastníctva. Vo Váš prospech je tiež zriadené vecné bremeno užívania nehnuteľnosti. Po uplynutí stanovenej doby máte možnosť si nehnuteľnosť odkúpiť späť za podmienok vopred dohodnutých v zmluve o budúcej zmluve.

Pre koho je spätný leasing nehnuteľností vhodný?

Spätný leasing nehnuteľností je určený pre klientov, ktorí potrebujú väčšiu finančnú hotovosť, ktorú si nemôžu obstarať na bankovom trhu, a z bytových dôvodov nemôžu svoju situáciu riešiť predajom nehnuteľnosti. Častým dôvodom pre spätný leasing nehnuteľnosti sú problémy s exekúciou na nehnuteľnosť alebo potreba oddlžiť nehnuteľnosť.

Prečo je pre Vás spätný leasing nehnuteľnosti výhodný?

Peniaze môžete získať v poriadku už do niekoľkých dní. Naša spoločnosť Vám rýchlo nájde vhodného kupca a vybaví pre Vás aj všetky právne úkony spojené s predajom a spätným prenájmom nehnuteľnosti. Poskytne Vám aj kompletný právny servis pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve o spätnom odkúpení nehnuteľnosti do Vášho vlastníctva. Zastúpime Vás pri jednaní s Vašimi veriteľmi a ďalšími subjektmi. Vďaka tomu že máme k dispozícii kvalitné právne služby vo vlastnej réžii, sme schopní v krátkom čase vyriešiť väčšinu i zdanlivo neriešiteľných právnych problémov súvisiacich so spätným leasingom nehnuteľnosti.

Podmienky realizácie spätného leasingu nehnuteľnosti

  • Záujemca o spätný leasing nehnuteľnosti musí byť majiteľom bytu alebo rodinného domu.
  • Záložné práva, zástavy, vecné bremená, exekučné konanie a ďalšie právne nezrovnalosti nie sú prekážkou spätného leasingu nehnuteľnosti.
  • Spätné odkúpenie nehnuteľností je možné ako u nehnuteľnosti a bytov v osobnom vlastníctve, tak u družstevných bytov.
  • Všetky potrebné podklady, dokumenty, zmluvy a vybavovanie na úradoch vybavíme za Vás.
  • Ak nám chcete ponúknuť svoju nehnuteľnosť, kontaktujte nás prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo osobne v našej kancelárii.

Kontakt