Predmety leasingu

Nehnuteľnosti, ktoré sú vhodné ako predmet leasingu:

 • výrobné haly a areály
 • sklady a logistické haly i celé parky
 • kancelárske budovy
 • nákupné centrá, supermarkety a iné obchodné budovy
 • technologické centrá a vedecko-technické parky
 • školy, univerzitné budovy, domovy pre seniorov
 • ostatné stavby verejnej správy

Spoločnosť DS service, s.r.o. poskytuje leasing nehnuteľností na:

 • objekty vrátane pozemkov aj bez pozemkov
 • novostavby
 • rekonštrukcie už postavených objektov
 • financovanie kúpy už postavených objektov
 • financovanie procesov výstavby nových objektov

Kontakt