Oddlžovanie exekúcií

Rýchly spád dnešnej doby prináša so sebou aj mnoho problémov a to hlavne vo finančnej oblasti. Mnohí z nás sa dostávajú do situácií, kedy nestíhajú splácať svoje úvery, podnájmy alebo iné peňažné splátky. Dostali ste sa aj vy do takej situácie, že nestíhate splácať a máte finančné problémy? Sú Vaše reálne príjmy nižšie ako Vaše splátky? Ste vlastník bytu, domu alebo iného objektu a Vaše dlhy už prerástli do exekútorských alebo sudcovských zástav na nehnuteľnosť? Hrozí Vám nedobrovoľná dražba a máte obavu, že cena v dražbe bude podhodnotená, zmanipulovaná a Vy nemáte vlastné zdroje na vykúpenie nehnuteľnosti v dražbe? Máme pre Vás optimálne riešenie.

Nepreberanie pošty, nedvíhanie telefónov, nedostavenie sa na súdne pojednávania a to všetko len zo strachu, Vám v tejto situácii vôbec nepomôže. To všetko dokáže Vašu situáciu iba zhoršiť, pretože súdne pojednávanie sa môže konať aj bez Vašej prítomnosti. Ak chcete vyriešiť Vašu ťažkú finančnú situáciu, my Vám pomôžeme. Riešením je pre Vás oddlženie.

Naša finančná spoločnosť DS service, s.r.o. Vám s tým pomôže. Odkúpime Vašu nehnuteľnosť za vopred dohodnutých jasných podmienok a spätne Vám ju prenajmeme. Pre koho je oddlženie nehnuteľnosti vhodné? Je vhodné pre klientov, ktorí potrebujú oddlžiť svoju nehnuteľnosť alebo sa zbaviť svojich dlhov. Zbavenie sa dlhov je na princípe odpredaja nehnuteľnosti našej spoločnosti, kedy za získané peniaze vyplatíte svoje dlhy a s nami sa dohodnete na prenájme nehnuteľnosti, ktorú si neskôr môžete od nás naspäť odkúpiť. Oddlženie nehnuteľnosti prebieha rovnakým spôsobom. Odkúpime Vašu nehnuteľnosť, ktorú Vám spätne prenajmeme. Po čase, keď sa Vaša finančná situácia vylepší, odpredáme Vám Vašu nehnuteľnosť späť, prípadne Vám aj zariadime hypotekárne financovanie.

VIAC O VÝKUPE NEHNUTEĽNOSTÍ TU

Keď Vám niekto dlhuje peniaze a potrebujete získať pre svoju firmu finančné prostriedky, pričom Vám dlžník ponúka súbor hnuteľných vecí, využite to. Aj keď nemáte čas na dlhé rozpredávanie týchto vecí a postupné dostávanie financií po častiach. Kontaktujte nás a spoločne to vyriešime.

Kontakt