Kto môže využiť leasing nehnuteľností

Leasing nehnuteľností je vďaka svojej pružnosti leasingových modelov a dostupnosti leasingových riešení vhodný pre:

 • malých a stredných podnikateľov (MSP)
 • veľké firmy
 • nadnárodné korporácie
 • subjekty verejného sektora

Výhody leasingu nehnuteľností, ktorý je cestou na realizáciu podnikateľských aj spoločenských zámerov množstva subjektov, môžu využiť:

 • výrobné a priemyselné podniky
 • obchodné spoločnosti
 • maloobchodné reťazce
 • logistické a zásielkové firmy
 • developerské spoločnosti v oblasti komerčných nehnuteľností
 • miestna správa a samospráva
 • ďalšie inštitúcie a subjekty verejného sektora
 • množstvo ďalších podnikateľských subjektov

Kontakt