Čo je leasing nehnuteľností

Leasing nehnuteľností znamená, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve spoločnosti, ktorá leasing nehnuteľností ponúka, no zároveň je umožnené užívať Vám danú nehnuteľnosť dlhodobo na dobu určitú. Ide teda o prenájom nehnuteľnosti leasingovému príjemcovi (nájomca), ktorý predmet leasingu užíva a zároveň platí splátky leasingovej spoločnosti.

Predmet objektu leasingu je až do vyplatenia všetkých splátok leasingu majetkom leasingovej spoločnosti, čo umožňuje prijať aj rizikovejšieho klienta. Tým Vám vie leasingová spoločnosť ponúknuť oveľa atraktívnejšie podmienky leasingu ako banka a to aj na dlhšiu dobu splatnosti – osem až dvadsať rokov.

Využívanie nehnuteľnosti je po celú dobu leasingu bezproblémové. Využívate ju presne tak, ako keby bola nehnuteľnosť Vaša, akoby ste ju vlastnili. Takto môžete objekt ďalej podprenajať, ak ho nevyužívate celý alebo ak je priamo prenájom predmetom Vašej podnikateľskej činnosti.

Vlastníctvo predmetu leasingu prechádza na konci leasingu podľa zvoleného leasingového modelu na príjemcu leasingu, alebo je tento predmet vrátený poskytovateľovi leasingu (čiže leasingovej spoločnosti).

Leasing nehnuteľností Vám teda ponúka cestu na zrealizovanie Vašich podnikateľských zámerov s menším objemom vlastného kapitálu.

Kontakt